Hopp til innhold

Siden har flyttet, men du kan finne den her:

 • Faala jïh bovtse

  SharedResourceDelte ressurser
  Kildemateriale
  Litterære tekster

  Lohkh soptsesem «Faala jïh bovtse» Sibijreste.

  Baikaljaevrie Sibiresne. Guvvie
  Åpne i fag:
  • Åarjelsaemien voestesgïeline (BF vg1/vg2)ChevronRightTeekstine barkedhChevronRightJeatjah aalkoe-almetji soptsesh
  • Åarjelsaemien voestesgïeline (PB) (LK06)ChevronRightSoptseshChevronRightSoptsesi bïjreChevronRightJeatjah aalkoe-almetji soptsesh
  • Åarjelsaemien voestesgïeline (SR vg3) (LK06)ChevronRightSoptseshChevronRightSoptsesi bïjreChevronRightJeatjah aalkoe-almetji soptsesh
  • Åarjelsaemien voestesgïeline (SR vg1)ChevronRightTeekstine barkedhChevronRightJeatjah aalkoe-almetji soptsesh