Hopp til innhold

Siden har flyttet, men du kan finne den her:

 • Veartene dan stoerre

  SharedResourceDelte ressurser
  Kildemateriale
  Litterære tekster

  Inuihten soptsese «Veartene dan stoerre» gærjeste «Verden er så stor – urfortellinger» maam Tove Solum tjaaleme.

  Bïenjh mah tjïelkem almetjigujmie giesieh daelvege. Guvvie.
  Åpne i fag:
  • Åarjelsaemien voestesgïeline (PB) (LK06)ChevronRightSoptseshChevronRightSoptsesi bïjreChevronRightJeatjah aalkoe-almetji soptsesh
  • Åarjelsaemien voestesgïeline (SR vg3) (LK06)ChevronRightSoptseshChevronRightSoptsesi bïjreChevronRightJeatjah aalkoe-almetji soptsesh
  • Åarjelsaemien voestesgïeline (SR vg1)ChevronRightTeekstine barkedhChevronRightJeatjah aalkoe-almetji soptsesh
  • Åarjelsaemien voestesgïeline (BF vg1/vg2)ChevronRightTeekstine barkedhChevronRightJeatjah aalkoe-almetji soptsesh