Hopp til innhold

Siden har flyttet, men du kan finne den her:

 • Nihtieh kreeke-pryövenassh!

  SharedResourceDelte ressurser
  Kildemateriale
  Litterære tekster

  Daennie sæjrosne maahtah vuesiehtimmie-tjaalegem Nihtieh kreeke-pryövenassh! lohkedh.

  Forsker som holder en mus. Foto.
  Åpne i fag:
  • Åarjelsaemien voestesgïeline (SR vg3) (LK06)ChevronRightAamhtese-tjaaleghChevronRightAamhtese-tjaalegh
  • Åarjelsaemien voestesgïeline (PB) (LK06)ChevronRightAamhtese-tjaaleghChevronRightAamhtese-tjaalegh
  • Åarjelsaemien voestesgïeline (SR vg3) (LK06)ChevronRightArgumentasjovneChevronRightArgumentasjovnen bïjre
  • UTGÅTT - Åarjelsaemien voestesgïeline (SR vg2) (LK06)ChevronRightAamhtese-tjaaleghChevronRightAamhtese-tjaalegh
  • UTGÅTT - Åarjelsaemien voestesgïeline (SR vg2) (LK06)ChevronRightArgumentasjovneChevronRightArgumentasjovnen bïjre
  • UTGÅTT - Åarjelsaemien voestesgïeline (BF vg2) (LK06)ChevronRightAamhtese-tjaaleghChevronRightAamhtese-tjaalegh
  • Åarjelsaemien voestesgïeline (PB) (LK06)ChevronRightArgumentasjovneChevronRightArgumentasjovnen bïjre
  • UTGÅTT - Åarjelsaemien voestesgïeline (BF vg2) (LK06)ChevronRightArgumentasjovneChevronRightArgumentasjovnen bïjre