Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap

Arbeidsplaner og eksamen

Medie- og informasjonskunnskap består av to programfag: MIK 1 og MIK 2. Emnene i fagene er delvis overlappende, og en del lærestoff kan derfor være aktuelt i begge fag.

Læringsressurser

Arbeidsplaner og eksamen