Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Sammenlign dramaserier om politikk og makt

Flere dramaserier tar utgangspunkt i politikk på høyeste nivå. Den amerikanske serien Presidenten (The West Wing) har vunnet flere utmerkelser for god kvalitet. Den danske dramaserien Borgen er en nordisk variant av samme type.

Kevin Spacey og Robin Wright Penn i House of Cards
Skuespillere i den amerikanske TV-serien House of Cards

Andre serier i denne kategorien er den norske dramaserien Nobel - fred for enhver pris og den amerikanske TV-seriene House of Cards.

Oppgave 1

Ta utgangspunkt i to TV-serier som der karakterene er politikere på høyt nivå. Sammenlign de to seriene med hensyn til:

  • måten hovedpersonene framstilles på
  • hvilke konflikter seriene dreier seg om
  • måten det politiske miljøet blir framstilt på
  • fortellemåte og filmatiske virkemidler

Oppgave 2

  • Hvilken rolle spiller medierådgiverne i det politiske spillet som foregår?
  • Hvordan omtaler serien forholdet mellom journalister og medierådgivere?

Oppgave 3

  • Hva forteller disse seriene om forskjellene mellom politiske systemer i ulike land?
  • Er det mulig for russisk TV å lage lignende TV-serier? Hvorfor? Hvorfor Ikke?
Sist oppdatert 10.04.2018
Tekst: Jostein Saakvitne og Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressurser

Filmanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale