Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Beskriv et maleri av Mona Lisa

Leonardo da Vinci har malt det verdenskjente bildet Mona Lisa. Studer detaljene i bildet og forsøk å sette ord på det du ser.

Mona Lisa. Maleri
Leonardo da Vincis maleri av Mona Lisa.
  1. Beskriv personen midt i bildet: alder, kjønn, klær, positur, kroppsspråk.
  2. Beskriv gjenstanden i forgrunnen.
  3. Beskriv det du ser i bakgrunnen. Her er et mange detaljer, så vær nøye!
  4. Beskriv lyset i bildet: Hvor kommer lyset fra? Hva er opplyst, og hva ligger i skyggen?
  5. Beskriv fargene som er brukt i maleriet.
  6. Sammenlign beskrivelsen din med beskrivelsen til en medelev. Hva er likt? Hva er forskjellig?
  7. Ta utgangspunkt i noe dere har beskrevet forskjellig, og diskuter om dette kan skyldes at dere har tolket det dere ser, på ulik måte.
Sist oppdatert 01.11.2017
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressurser

Medieanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter