Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap

Medietekster og medieanalyse

En medietekst er en meddelelse som distribueres gjennom et massemedium fra en sender til en gruppe mottakere. Når vi analyserer en medietekst, stiller vi spørsmål til teksten.

Medieanalyse

En analyse er en systematisk undersøkelse av et fenomen. Når du analyserer en medietekst, stiller du spørsmål til teksten.

Læringsressurser

Medieanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter