Hopp til innhold
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien skal du

  • kunne forklare hva en fortelling er
  • forstå sammenhengen mellom innhold og uttrykk i en fortelling
  • kjenne til noen vanlige dramaturgiske modeller
  • kunne beskrive dramaturgien i noen medietekster