Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Sammenlign Dagsrevyen og TV 2-nyhetene

Se en sending av Dagsrevyen og TV 2-nyhetene og sammenlign nyhetsprofil, fortelleteknikk og bruk av visuelle virkemidler.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Dagsrevy-studio
Nyhetsankre og sportsanker i Dagsrevy-studio. Klikk på bildet og velg å se det i originalstørrelse. Da ser du designdetaljene bedre.

Oppgave 1: Nyhetsprofil

Se Dagsrevyens sending kl. 19.00 og TV 2s nyhetssending kl. 21.00 samme dag.

 1. Lag en skisse over innslagene i de to sendingene og hvilken rekkefølge innslagene kommer i.
 2. Hvilke seksjoner er innholdet i Dagsrevyen delt inn i?
 3. Hvilke seksjoner er innholdet i TV 2-nyhetene delt inn i?
 4. Hva er hovedoppslaget i Dagsrevyen denne dagen?
 5. Hva er hovedoppslaget i TV 2-nyhetene?
 6. Hvilke nyhetskriterier ligger til grunn for at disse to oppslagene er valgt?
 7. Hvilke andre nyheter har fått stor plass i sendingene?
 8. Sammenlign nyhetsprofilen. Hva er likt? Hva er forskjellig?

Oppgave 2: Fortellerteknikk og visuelle virkemidler

 1. Studer vignettene til de to programmene. Hvordan er de utformet? Hva signaliserer de?
 2. Se bildet av Dagsrevy-studio ovenfor og bildet av TV2-studioVG Nett. Beskriv nyhetsstudio som scene: bruk av farger, figurer, animerte bevegelser, rekvisitter og programledernes framtoning (klesdrakt, mimikk).
  Hva er likt? Hva er forskjellig?
 3. Velg nyhetsmeldinger som er felles for begge nyhetssendingene. Brukes det levende bilder i forbindelse med disse nyhetsmeldingene? Har kanalene brukt forskjellige bilder? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 4. Hvordan er samspillet mellom den teksten som leses i nyhetsstudio, og det vi ser på bildene?
 5. Sammenlign måten nyhetsankrene binder innslagene sammen på. Hva er likt? Hva er forskjellig?
 6. Sammenlign måten nyhetsankrene og sportsankrene opptrer på. Hva er likt? Hva er forskjellig?
Sist oppdatert 22.12.2017
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressurser

Fortelleteknikk i medietekster

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter