Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Artikkelen

En nyhetsartikkel er en saklig og objektiv tekst som forteller om noe som har hendt. Lederartikkelen er redaktørens kommentar til en aktuell hendelse og formidler avisens offisielle synspunkter på saken.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Mann med avis

Hva er en artikkel?

Sjangerbenevnelsen artikkel er en samlebetegnelse for ulike typer saktekster. Artikkelen er først og fremst informativ og objektiv i formen. Hovedvekten ligger på å redegjøre for en sak eller et emne.

Til artikkelsjangeren hører flere undersjangrer:

  • nyhetsartikler
  • lederartikler
  • kronikker
  • petitartikler

Kronikker og petitartikler har en mer subjektiv form, og er preget av personlige skrivemåter og kreativ bruk av språklige virkemidler.

Nyhetsartikler og bakgrunnsartikler

Nyhetsartikler er den mest vanlige avissjangeren. Nyhetsartikkelen forteller fakta om noe som har hendt, og belyser ofte hendelsen fra ulike sider. Teksten utformes som oftest slik at det viktigste kommer først, og gir svar på spørsmålene hvem, hva, hvor, når, hvorfor og hvordan. Større aviser har i tillegg lengre bakgrunnsartikler om historiske hendelser, vitenskapelige teorier eller politiske beslutninger som er viktige for å forstå de dagsaktuelle hendelsene.

Vi forventer at innholdet i en nyhetsartikkel skal være seriøst, og den objektive skrivestilen innbyr heller ikke til bruk av virkemidler som ironi, under- og overdriving, slangord og muntlig språk. Artikkelforfatteren bruker med andre ord et korrekt normalspråk utformet i fullstendige setninger.

Viktige kjennetegn på en nyhetsartikkel:

  • en ingress som svarer på spørsmålene hvem, hva, når, hvorfor og hvordan
  • saklig og objektivt språk
  • grundig belysning av saksforholdet eller emnet
  • vurdering av argumenter for og mot
  • god sammenheng i resonnementet

Lederartikkelen

Lederartikkelen er redaktørens kommentar til en aktuell sak eller hendelse. Lederartikkelen har en fast plass i avisen, og er oftest rammet inn og skilt ut på en tydelig måte. Lederen legger fram avisens offisielle syn på aktuelle saker, og slik sett er den subjektiv i formen.

Men lederartikkelen er likevel skrevet i en saklig stiltone. Språket kan være preget av en tung setningsstruktur, og det kan forekomme bruk av fremmedord i en argumenterende tone. Et typisk trekk for lederartikkelen er bruken av vi i stedet for jeg. Denne skrivestilen kalles redaksjonelt flertall, og vi-formen uttrykker at det er avisens mening som kommer til uttrykk.

Sist oppdatert 21.12.2017
Tekst: Oddvar Engan (CC BY-SA)

Læringsressurser

Mediesjangere

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale