Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Studer en mediekommentar

Sven Egil Omdal har i mange år vært fast kommentator i flere norske aviser. Han har også skrevet mange mediekommentarer for mediefaget på NDLA. I denne oppgaven skal du nærlese en av disse kommentarene, og beskrive oppbygning og bildebruk

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Portrett av Sven Egil Omdal. Foto.
Sven Egil Omdal

Les mediekommentaren Sprekker trollene virkelig? som ble skrevet etter massedrapene på Utøya 22. juli 2011.

  1. Hvilken problemstilling blir tatt opp i kommentarer Sprekker trollene virkelig?
  2. Hvordan er teksten bygd opp?
  3. Omdal bruker et språklig bilde i overskriften og i ingressen. Hvilke tekster er det han refererer til her? Hva er sammenhengen mellom disse tekstene og det temaet Omdal skriver om?
  4. Det blir presentert to ulike prinsipielle standpunkter i denne kronikken. Hva går disse standpunktene ut på?
  5. Hvilket språklig bilde bruker Omdal når han presenterer standpunktet til norske redaktører?
  6. Når det gjelder det andre prinsipielle standpunktet, refererer Omdal til en amerikansk psykolog og en studie. Hvordan presenterer Omdal dette synet, og hvordan følger han opp det litterære bildet i overskriften?
  7. Kommenter måten Omdal argumenterer på. Har han en klar konklusjon?
  8. Hvilke trekk ved denne teksten tyder på at den tilhører sjangeren kommentar?
Sist oppdatert 22.12.2017
Tekst: Oddvar Engan (CC BY-SA)

Læringsressurser

Mediesjangere

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale