Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Parodi på dogmefilm

En parodi er en etterligning der den som parodierer, har til hensikt å latterliggjøre originalen. Revy-skuespillere, standup-komikere og karikaturtegnere er eksempler på folk som gjerne er flinke til å parodiere andre.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Dogmefilm er et konsept som ble introdusert i 1995 av en gruppe danske filmregissører som kalte seg Dogme 95. Gruppen ønsket å skape en motvekt mot kommersialiseringen og effektmakeri i film. For å oppnå dette laget de en rekke regler som skulle sikre enkelhet i filmene, og som regissørene måtte skrive under på.

Oppgave

I videoklippet ovenfor opptrer Thomas Numme som dogmefilmprodusent.

  1. Hva betyr ordet ”karikatur”?
  2. Hvilke personlige egenskaper har den personen Thomas Numme karikerer i denne sketsjen?
  3. Hvilke virkemidler bruker Numme når han karikerer personen?
  4. Hva er det som setter handlingen i gang, og hva er det som driver handlingen framover i denne sketsjen?
  5. Hva ligger i begrepet ”dogmefilm”?
  6. Hvilke regler for filmproduksjon er det han harselerer med her?
  7. I hvilken grad er filmspråket preget av den retningen innen filmproduksjon som han parodierer?
Sist oppdatert 16.11.2018
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressurser

Mediesjangere

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale