Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Humor på fjernsyn

Norskprodusert humor er viktig når norske TV-selskaper kjemper om seerne. Humor forutsetter nemlig inngående kjennskap til kulturelle koder og konvensjoner.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06

Hva er en fjernsynskomedie?

Situasjonskomedien er en periodisk narrativ framført av skuespillere. Karakterene har ofte egenskaper som er forsterket og rendyrket (stereotypier). Det vi ler av, er egentlig svake sider som vi kjenner igjen hos oss selv og våre nærmeste. Eksempler: Seinfeldt, Mot i brøstet og Borettslaget.

Sketsjkomedien består av korte sketsjer med monolog eller dialog, ofte preget av parodi og satire. Sketsjene kan være satt sammen til en fjernsynsrevy, eller inngå i et talkshow. Programlederen og paneldeltagere i slike show har ofte faste roller basert på bestemte personlighetstrekk. Et klassisk eksempel på sketsjkomedie er Supperådet. Andre eksempler: Nytt på nytt, Brille, Torsdagskveld fra Nydalen.

Stand-up-komedien er en form for scenekomikk hvor det bærende elementet kun er komikerens evne til å snakke om et tema på en personlig og morsom måte.

Helt fra fjernsynets barndom har dessuten situasjonskomikk fra virkeligheten vært populære humorinnslag. Et klassisk eksempel er 60-tallsprogrammet Skjult kamera. Denne formen for humor er fremdeles svært populær både på TV og på YouTube. Se for eksempel: På glatte sko med Saabye Christensen

Virkemidler

Selv om programkonseptene er forskjellige, er ofte virkemidlene de samme.

  • Slapstic-humor spiller på det uvanlige og det groteske; folk som blir slått i hodet med stekepanner, faller ut av vinduer eller eser opp til det ugjenkjennelige, ofte kombinert med repetisjon av et bestemt adferdsmønster som vi vet får uunngåelige følger. Eksempel: Tom og Jerry.
  • Vitser er morsomme fortellinger med overraskende poeng.
  • En parodi viser fram et vrengebilde av en person eller situasjon. Eksempel: Parodi på mattelærer
  • Satire og ironi er humor basert på et samfunnsengasjement hos komikeren. Hensikten er å avkle og latterliggjøre de som har makt i samfunnet. Eksempel: Are Kalvø og Espen Beranek Holm om satire. Det er en smal grense mellom mobbing og satire. En komiker som har fått kritikk for å gå over denne grensen, er Otto Jespersen.
  • Sjangerbrudd. Moderne TV-humor leker ofte med referanser til kjente medietekster og ironiserer over både egne og andres verk. Et eksempel er kyllingstuntet til Bård Tufte Johansen, der komikeren bryter inn i en seriøs nyhetsreportasje. Det er et uhørt brudd på den aller helligste av alle TV-konvensjoner.

Fra karneval til fjernsynssatire

Fjernsynskomedien er en videreføring av den folkelige latterkulturen, slik denne kom til uttrykk i 1700- og 1800-tallets varietéteater og i de klassiske filmkomediene og teaterrevyene på 1900-tallet. Røttene til den folkelige latterkulturen kan spores helt tilbake til middelalderens karneval. Karnevalet markerte inngangen til fasten med maskeradeball og opptog gjennom gatene. Samfunnsnormene ble i en kort periode satt til side. Folk kunne le av personer og forordninger man ellers ikke burde spøke med dersom man hadde livet kjært.

I karnevalstiden ble symboler på status og makt snudd på hodet. I avhandlingen Karnevalets formspråk i humor-TV beskriver Yngvar Kjus hvordan den fattigste tiggeren blir kronet og hyllet som karnevalets konge. Denne formen for komikk finner vi igjen i moderne fjernsynshumor, for eksempel når Harald Eia og Bård Tufte Johansen lar ekspertpanelet i Åpen post bestå av personer med Downs syndrom.

Vulgærhumoren, som særlig Harald Eia, Anne Kat Hærland og Kristopher Schau er representanter for, henter tydelig inspirasjon fra det Yngvar Kjus kaller "karnevalets groteske degradering". Harald Eias klassiske foredrag om "skrukken" og Kristopher Schaus forfallsprosjekt er eksempler på dette.

Komikeren Sigrid Bonde Tusvik om grenser for TV-humor.

Satiriske oppgjør med dominerende samfunnsnormer og parodisk latterliggjøring av makteliten er vanlige innslag i vår tids fjernsynskomedier. Eksempler er programmene Nytt på nytt på NRK og Torsdagsklubben på TV 2. Noen mener at denne formen for humor er en ventil for folkelig frustrasjon. I land der slik humor er forbudt på fjernsyn, tyr folk lettere til vold når de føler seg frustrerte og maktesløse.

Norsk humor selger

Fjernsynshumor på 1960-tallet var nokså godlynt i formen, selv om politikere også da kunne få sine pass påskrevet. Radikaliseringen på 1970-tallet ga etter hvert større rom for samfunnssatire. På 1990-tallet begynte norske komikere å utfordre grensene for humor på TV. Hva er det lov å le av? Hva er tabu? Utviklingen ble drevet fram av et ønske om å videreutvikle og fornye sjangeren, men trolig også av konkurransen mellom et økende antall TV-kanaler.

I dag er tilgang til norskprodusert humor viktig når TV-selskapene kjemper om seerne. Grunnen til at norsk fjernsynshumor selger, er trolig at humor forutsetter inngående kjennskap til kulturelle koder og konvensjoner. Men enkelte konvensjoner er globale. Derfor kan utenlandsk situasjonskomikk og mer sofistikert, akedamisk humor fungere også her til lands.

Til fordypning

Norsk Medietidsskrift: Karnevalets formspråk i humor-TV

Sist oppdatert 02.01.2018
Tekst: Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressurser

Mediesjangere

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale