Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Roller i realityserier

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Paradise Hotel
Paradise Hotel

Del klassen inn i grupper. Hver gruppe velger tre realityserier som alle har det felles at deltagerne blir stemt ut en etter en.

  • Lag en kort beskrivelse av deltagerne i de tre seriene.
  • Del deretter personene inn i ulike kategorier, ut fra personlighetstrekk og hvilken funksjon de har i serien.
  • Er det bestemte rollemønstre som går igjen i flere serier? Hvis ja, hvorfor er det slik?
  • Hva karakteriserer “vinnerne”?
  • Hva karakteriserer ”taperne”?
Sist oppdatert 16.11.2018
Tekst: Jostein Saakvitne og Ragna Marie Tørdal (CC BY-SA)

Læringsressurser

Mediesjangere

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale