Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Fakta og fiksjon

Fakta handler om noe som faktisk finnes eller har skjedd. Fiksjon er noen som er diktet opp. En faksjon framstiller faktiske hendelser ved hjelp av fiktive virkemidler.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
scene fra filmen Max Manus
Filmen Max Manus forteller en fiktiv historie om noe som faktisk har skjedd.

Fakta og fiksjon

Det viktigste sjangerskillet går mellom fakta og fiksjon. En fiktiv tekst er en oppdiktet tekst, mens en faktatekst handler om noe som faktisk finnes eller har skjedd. Dette skillet finner vi igjen i alle medier, i aviser, radio, fjernsyn, film og nettmedier.

Sjangeren forplikter

Den som velger å framstille en sak som fakta, er forpliktet på fakta, og om han eller hun dikter opp noe, så er det løgn. Den som skriver fiksjon, kan skildre virkelige personer, episoder fra eget liv, historiske hendelser og reelle steder om han vil, men sender og mottaker er likevel enige om at teksten skal oppfattes som oppdiktet.

Sjangeren skaper bestemte forventninger hos leseren. Når vi leser om urettferdighet eller lovbrudd i avisa, venter vi at politiet eller politikerne skal gripe inn, og at de skyldige må stå til rette. Det som kommer fram i en roman, en TV-serie eller en fiksjonsfilm, får ikke slike konsekvenser. Vi kan leve oss inn i historien og reflektere over den, men det er ikke meningen at vi skal oppsøke hovedpersonen eller kreve rettferdighet og oppreisning for henne.

Faksjon

Faksjon er en mellomform mellom fakta og fiksjon. Et eksempel på faksjon er dokudramaet. Faksjonen tar utgangspunkt i noe som faktisk har hendt, men fortellingen bruker virkemidler vi kjenner fra fiksjonssjangere.

Forfatteren Karl Over Knausgård skapte heftig debatt da romanserien Min kamp kom ut. I romanene forteller han i detalj om venner og familiemedlemmer.

Intervju med Karl Ove Knausgård

En lignende debatt oppsto i kjølvannet av de norske fiksjonsfilmene Max Manus og Kon-Tiki, der historiske personer framstilles med fiktive egenskaper. Kon-Tiki gir et grovt uriktig bilde av min far

Kritiske røster hevder at utvasking av skillet mellom fiksjons- og faktasjangere gjør det vanskelig å skille historiske fakta fra oppdiktede historier. Spesielt gjelder dette mennesker som ikke selv har opplevd det som hendte.

Til fordypning

Tryggve Tollefsen: Fiksjon eller fakta Formidling av virkeligheten og underliggende strukturer i fortellingen. (Anbefales!)

Sist oppdatert 21.12.2017
Tekst: Ragna Marie Tørdal og Eli Glomnes (CC BY-SA)

Læringsressurser

Mediesjangere

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale