Hopp til innhold

Film og filmklipp

Jordvern

Matjord, som er det fruktbare jord- eller moldlaget på åkrer og enger, er en begrenset ressurs som brukes til plantedyrking og matproduksjon i jordbruket.

LK20LK06

Matjord dannes gjennom en svært tidkrevende biologisk prosess, der dannelsen av noen få centimeter med matjord kan ta fra flere hundre år til opp mot tusen år. Matjord er uerstattelig i all plantedyrking og er grunnlaget for verdens matproduksjon.

Filmen Let's talk about soil viser hva som skjer med matjorda i verden, og hvorfor det er viktig å ta vare på matjorda.

Finn ut mer:

VG: Så mye matjord forsvinner hver dag i Europa.

I artikkelen er det en animasjon som viser hvor store arealer som forsvinner.

Diskuter:

  • Kjenner dere til eksempler på at dyrka mark forsvinner?
  • Hva er årsakene til at dyrka mark blir borte i Norge?
  • Hva kan vi gjøre for å beholde arealer til matproduksjon?
Sist oppdatert 30.01.2018
Skrevet av Ragnhild Kjeldsen

Læringsressurser

Jord og jordsmonn