Hopp til innhold

Film og filmklipp

Pløying

Når vi dyrker ulike plantevekster, må vi arbeide med jorda, og pløying med plog er en viktig del av jordarbeidinga. Pløying gjøres etter innhøsting eller på våren. Denne filmen handler om plogen og hvordan vi pløyer.

LK20LK06
Sist oppdatert 01.03.2021
Skrevet av Ragnhild Kjeldsen

Læringsressurser

Jord og jordsmonn