Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fiske og fangst: yrke og utdanning

Norsk sjømat er kjent for å ha god kvalitet. For å opprettholde dette omdømmet trengs det fagfolk som har kunnskap og ferdigheter når det gjelder fangst, fartøy og miljø. På jobb som fisker er du mye ute, du kan føre din egen båt og eller være mannskap på større fartøy som fisker over hele verden.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06

Videregående opplæring

Etter Vg1 naturbruk kan du gå Vg2 fiske og fangst. Her får du lære om de ulike fiskeriene, om redskapene og om båtene. Du kan ta teorien til kystskippersertifikatet. Etter to års opplæring på fiskebåt kan du avlegge fagprøven. I læretida får du lønn. Når du har nok fartstid, kan du løse ut sertifikatet.

Etter fagbrevet

Med et fagbrev i hånda kan du også gå videre til høyere utdanning. Du kan gå på fagskole, følge Y-veien inn i høyskolesystemet, eller skaffe deg generell studiekompetanse og søke universitet og høyskole på vanlig måte. Praktisk erfaring og kunnskap fra skole og læretid gir et godt grunnlag for studiene.

Etter fagbrev kan du gå videre på fagskole og ta høyere sertifikater som gjør at du kan føre større fartøy.

Du kan også studere redskapsteknologi, logistikk, bioteknologi eller økonomi i høyere utdanning.

Sjømatnæringa trenger kompetanse på mange nivåer. Forskning på nye driftsmåter og utvikling av nye produkter er et viktig satsingsområde.

Sist oppdatert 24.08.2020
Skrevet av Trine Merethe Paulsen

Læringsressurser

Naturbruksyrker