Hopp til innhold

Naturbruk (NA-NAB vg1)

Å jobbe ute

I mange av naturbruksyrkene er det arbeidsoppgaver som utføres utendørs uavhengig av vær og føre. Å kunne kle seg riktig og ivareta egen og andres sikkerhet er viktig for å kunne gjøre en god jobb. Mange arbeidsoppgaver krever god kunnskap om bruk av kart og GPS.

Bruk av kart, kompass og GPS

Bruk av kart, kompass og GPS er ferdigheter du trenger i naturbruksyrkene. Det handler om å vite hvor du er, finne rett vei og ferdes på en sikker måte. Vi trenger også kart når vi planlegger. Ofte har vi også behov for kunnskap om hvordan vi beregner arealer og avstander.

Læringsressurser

Bruk av kart, kompass og GPS

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter