Skip to content
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Debatter om naturbruk

Hvordan skal naturen og naturressursene våre forvaltes? Hvordan skal vi produsere maten vi spiser? Hva slags velferd skal dyr og fisk ha i fangenskap?

FooterHeaderIconFooter iconLK20
En person skroller på Facebook med mobilen. Animert gif.

Følger du med på noen debatter om naturbruk?

Det er mange meninger i samfunnet knyttet til matproduksjon, dyrehold og hvordan naturen vår skal forvaltes. Alle som jobber i et naturbruksyrke, må forholde seg til at det er ulike meninger i samfunnet om hvordan naturbruksnæringene skal drives.

I emnet delta i samfunnsdebatten finner du artikler, filmer, oppgaver og aktiviteter knyttet til ulike aktuelle problemstillinger rundt natur, matproduksjon og dyrehold.

Disse spørsmålene jobber vi med i dette emnet:

  • Hvilke debatter foregår i samfunnet om naturbruksnæringene?

  • Bør vi som yrkesutøvere innen naturbruk delta i disse debattene?

  • På hvilken måte kan vi delta i slike debatter?

  • Hvordan opptrer vi som yrkesutøvere i debatter som angår næringen vår?

I verktøykassa finnes fagstoff om kommunikasjon, debatt og dialog (ndla.no) Her er det ressurser som kan være nyttige i arbeidet med dette emnet.

Last updated 07.06.2021
Written by: Ragnhild Kjeldsen

Learning content

Delta i samfunnsdebatten!