Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Hygiene og smittebegrensing

Den vanligste måten å spre smittestoffer på er via hendene våre, klær og fottøy. Slik hindrer du smittespredning i bedriften.

LK20LK06

Friske dyr

Levende og friske dyr og fisk har et immunforsvar som forsvarer dyret mot sjukdom og smitte. Hud og fordøyelsessystem uten sår hindrer mikroorganismer i å komme inn i kroppen.

Men beskyttelsen holder ikke når smittepresset blir for høyt. Det betyr at dersom det er mange nok av mikroorganismene, vil de forårsake sjukdom selv hos dyr som i utgangspunktet er friske. Det er derfor avgjørende å holde mengden smittestoffer nede.

Tiltak mot smittespredning

Smittesluse. Foto.

For å hindre at bakterier kommer inn i anlegg og driftsbygninger, benyttes mange steder smittesluser. Her tar man av seg sko og yttertøy og skifter til arbeidstøy som bare benyttes inne på anlegget. Man vasker og desinfiserer hendene. Besøkende får låne fottøy eller bruker skoovertrekk.

Hender overfører mye smitte. En god regel når du er på besøk, er å ha hendene i lomma.

Orden og reinhold

Ingen mikroorganismer kan leve dersom de ikke får næring. Fôrrester, ekskrementer, slim og annen skitt er mat for mikroorganismene. Godt reinhold er derfor viktig. Både utstyr, arbeidstøy og selve lokalene må vaskes jevnlig. God orden gjør det enklere å holde reint.

Personlig hygiene

Personlig hygiene omfatter kroppsvask, hårstell, vask av hender og negler, og reine klær. Hender må vaskes når man beveger seg fra en avdeling til en annen, og etter toalettbesøk. God personlig hygiene er ikke minst viktig ved behandling av råvarer, enten det er snakk om melk, fiskefilet eller mer bearbeidede produkter.

Les mer om hygiene på arbeidsplassen i næringsmiddelbransjen.

Sjuke dyr

Hvis det bryter ut sjukdom blant dyra eller fisken, vil veterinæren innføre tiltak for å hindre videre spredning av smitten. Slike situasjoner krever ekstra oppmerksomhet om hygiene.

Sist oppdatert 31.10.2017
Skrevet av Trine Merethe Paulsen

Læringsressurser

Dyrehelse