Hopp til innhold

Naturbruk (NA-NAB vg1)

Sikkerhet og kvalitet

Sikkerhet og kvalitet handler om å ivareta egen og andres helse og sikkerhet. Dette omfatter arbeidsmiljø, kvalitet på produkter og tjenester, dyrevelferd og miljøhensyn knyttet til utførelsen av arbeidsoppgaver. Risikovurdering, kommunikasjon, samarbeid og krav til dokumentasjon er vesentlig.

Læringsressurser

Sikkerhet og kvalitet

Dokumentasjon og kvalitet

Dokumentasjon er viktig i yrkeslivet og er med på å kvalitetssikre arbeidet og produktene. På skolen vil du få trening i ulike måter å dokumentere arbeidet på. I dette emnet finner du en del verktøy som kan brukes når du skal planlegge eller dokumentere arbeidsoppgaver.

Læringsressurser

Dokumentasjon og kvalitet