Hopp til innhold

Naturbruk (NA-NAB vg1)

HMS: helse, miljø og sikkerhet

HMS handler om å ivareta både egen og andres helse og sikkerhet. Dette omfatter arbeidsmiljø, kvalitet på produkter og tjenester, dyrevelferd og miljøhensyn knyttet til utførelsen av arbeidsoppgaver.

Læringsressurser

HMS: helse, miljø og sikkerhet

HMS for eleven

Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring. Opplæringsloven krever at skolen aktivt og systematisk jobber for å skape et godt psykososialt miljø, der hver enkelt skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Loven inneholder også krav til skolens fysiske miljø.

Læringsressurser

HMS for eleven