Hopp til innhold

Naturbruk (NA-NAB vg1)

Sikkerhet og kvalitet

Sikkerhet og kvalitet handler om å ivareta egen og andres helse og sikkerhet. Dette omfatter arbeidsmiljø, kvalitet på produkter og tjenester, dyrevelferd og miljøhensyn knyttet til utførelsen av arbeidsoppgaver. Risikovurdering, kommunikasjon, samarbeid og krav til dokumentasjon er vesentlig.

HMS for eleven

Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring. Opplæringsloven krever at skolen aktivt og systematisk jobber for å skape et godt psykososialt miljø, der hver enkelt skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Loven inneholder også krav til skolens fysiske miljø.

Læringsressurser

HMS for eleven

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter