Hopp til innhold

Naturbruk (NA-NAB vg1)

Sikkerhet og kvalitet

Sikkerhet og kvalitet handler om å ivareta egen og andres helse og sikkerhet. Dette omfatter arbeidsmiljø, kvalitet på produkter og tjenester, dyrevelferd og miljøhensyn knyttet til utførelsen av arbeidsoppgaver. Risikovurdering, kommunikasjon, samarbeid og krav til dokumentasjon er vesentlig.

HMS for arbeidsgiveren

Arbeidsgiveren har hovedansvaret for å tilrettelegge for et godt og sikkert arbeidsmiljø, stille verneutstyr til disposisjon og sørge for tilstrekkelig opplæring. En trivelig, trygg og sikker arbeidsplass er et godt utgangspunkt, også for lønnsomhet.

Læringsressurser

HMS for arbeidsgiveren

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter