Hopp til innhold

Naturbruk (NA-NAB vg1)

HMS: helse, miljø og sikkerhet

HMS handler om å ivareta både egen og andres helse og sikkerhet. Dette omfatter arbeidsmiljø, kvalitet på produkter og tjenester, dyrevelferd og miljøhensyn knyttet til utførelsen av arbeidsoppgaver.

Læringsressurser

HMS: helse, miljø og sikkerhet

HMS for arbeidstakeren

Arbeidsmiljøloven og forskrifter krever systematisk arbeid for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet (HMS). Alle har et ansvar for å skape et godt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Læringsressurser

HMS for arbeidstakeren