Hopp til innhold

Naturbruk (NA-NAB vg1)

Sikkerhet og kvalitet

Sikkerhet og kvalitet handler om å ivareta egen og andres helse og sikkerhet. Dette omfatter arbeidsmiljø, kvalitet på produkter og tjenester, dyrevelferd og miljøhensyn knyttet til utførelsen av arbeidsoppgaver. Risikovurdering, kommunikasjon, samarbeid og krav til dokumentasjon er vesentlig.

HMS for arbeidstakeren

Arbeidsmiljøloven og forskrifter krever systematisk arbeid for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet (HMS). Alle har et ansvar for å skape et godt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Læringsressurser

HMS for arbeidstakeren

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter