Hopp til innhold

Fagartikkel

Fakta om korn

Kornartene tilhører grasfamilien. De blir dyrket på grunn av sine store, næringsrike frø som inneholder mye stivelse og en del protein. Kornartene er de viktigste vekstene vi har, og vi bruker dem til både mat og fôr.

LK20LK06

Mat og dyrefôr

Kornet må ha en viss kvalitet for å kunne brukes til menneskemat (matkorn). Korn som ikke oppnår denne kvaliteten, blir til dyrefôr. Korn er en viktig ingrediens i kraftfôret vi gir til dyra. Korn kan også krosses, det vil si knuses og gis som dyrefôr. Noe korn høstes også som grønnfôr før det er modent. Dette kan du lese mer om i artiklene om husdyrproduksjon.

Korndyrking i Norge

Det har vært dyrket korn i Norge siden steinalderen. De eldste funnene av hvete og bygg i Norge er 4000–4500 år gamle.

I Norge dyrker vi i hovedsak kornartene bygg, hvete, havre og rug. Det dyrkes også noe spelt og rughvete, som er en krysning mellom hvete og rug. Bygg og hvete er de kornartene det dyrkes mest av.

Import

Det vi importerer av korn, er i hovedsak ulike spesialsorter av hvete (for eksempel durumhvete brukt til spagetti og annen pasta) og kvaliteter som ikke kan dyrkes i vårt klima.

Mer om matkorn

Bakeevnen varierer med kornsortene og er knyttet til gluteninnholdet i kornet. Gluten gjør deigen seig og smidig og binder væske godt.

Kontrollen med matkornet er streng i Norge. Matkorn må tilfredsstille en rekke minimumskrav som myndighetene har fastsatt, og tilleggskrav som er fastsatt i avtaler mellom aktørene i verdikjeden korn–mel–bakervarer.

Alt matkorn som leveres til kornmottak i Norge, gjennomgår en rekke visuelle kontroller og laboratorieundersøkelser. Det tas også systematiske stikkprøver i alle ledd i verdikjeden for å sikre at sluttproduktet har ønsket kvalitet.

Film: Mel – fra råvare til produkt

Mel – fra råvare til produkt

Test deg selv!

Huskelappen

Korn tilhører grasfamilien og har vært dyrket i Norge siden steinalderen.

I Norge dyrker vi hovedsakelig fire kornslag:

  • bygg
  • hvete
  • havre
  • rug

Det dyrkes også noe spelt og rughvete.

Korn brukes til mat og fôr.

Sist oppdatert 26.03.2021
Skrevet av Gjert-Are Valberg og Ragnhild Kjeldsen

Læringsressurser

Dyrking av korn