Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvem kan drive jakt og fangst?

Alle som skal drive jakt og fangst, må ha kunnskaper om jaktbare arter, våpen og regelverk knyttet til jakt.

Kvinne med våpen. Foto.

Før du drar ut på jakt eller fangst, må du være oppført i jegerregisteret og ha betalt jegeravgift. Hvis du ikke er oppført i jegerregisteret fra før, må du ta jegerprøven.

Jegerprøvekurs

Under jegerprøvekurset lærer du om hvilke arter det er lov å jakte på i Norge. Pensum på kurset er også regelverket knyttet til jakt og bruk av våpen. Kurset består av et obligatorisk kurs. Til slutt må du bestå en teoretisk prøve om jakt og arter. Du kan ta jegerprøven fra det året du fyller 14 år.

Storviltprøven

For å delta på storviltjakt må du gjennomføre en skyteprøve hvert år.

Aldersgrenser

Du kan jakte småvilt selvstendig når du har fylt 16 år. Fra det året du fyller 14, kan du delta på fangst eller opplæringsjakt med våpen under småviltjakt dersom du har foresattes tillatelse og du har avlagt jegerprøven.

Storvilt kan du jakte selvstendig når du har fylt 18 år. Opplæringsjakt med våpen kan du delta på under storviltjakt fra det året du fyller 16 år dersom du har tatt jegerprøven, bestått storviltprøven og har tillatelse fra dine foresatte.

Det er egne krav til hvordan opplæringsjakta er organisert.

Tillatelse til å jakte

I tillegg til å være godkjent jeger må du ha grunneiers tillatelse til å jakte. For småvilt er dette som regel organisert slik at du kjøper et jaktkort eller avtaler direkte med grunneieren at du får disponere et jaktterreng. For eksempel gir mange grunneiere deg tillatelse til å jakte gratis på duer på jordet om høsten, mens eksklusive rypeterreng på fjellet kan ha en høy pris. For bever, rådyr og storvilt er det fellingstillatelser. Jakt på rovdyr er organisert som lisensjakt. Det vil si at det er blir gitt spesiell tillatelse til å jakte på et begrenset antall dyr i et gitt geografisk område.

Sist oppdatert 14.11.2017
Skrevet av Ragnhild Kjeldsen

Læringsressurser

Jakt og fangst