Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Jaktbare arter

Vi har lange jakttradisjoner i Norge. Noen arter er det mer vanlig å jakte på enn andre.


I Norge finnes det mange dyrearter som er jaktbare. Jaktbare arter er de artene som det er bestemt ei jakttid for.

Sist oppdatert 13.11.2017
Skrevet av Silje Torgersen

Læringsressurser

Jakt og fangst