Hopp til innhold

Naturbruk (NA-NAB vg1)

Naturbasert tjenesteyting

Dette emnet handler om nye næringer innenfor naturbruk, som turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester. Du lærer om hvordan du kan planlegge, gjennomføre og vurdere aktiviteter knyttet til både tradisjonelle og nye næringer.

Gården som arena for omsorg, læring og opplevelser

Med utgangspunkt i ressurser på gården eller på annen landbrukseiendom er det mulig å utvikle en tilleggsnæring. Man kan blant annet tilby opplevelser, omsorg eller læring. Dette emnet viser eksempler på slik tjenesteyting.

Læringsressurser

Gården som arena for omsorg, læring og opplevelser

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter