Hopp til innhold

Fagartikkel

Bioenergi

Bioenergi finnes i ulike former: ved, pellets, flis, halm, torv, gjødsel, planteoljer og biogass fra gjødsel. Bioenergi er fornybar energi.

LK20

Den første energikilden menneskene tok i bruk, var trolig trevirke, som de brente for å lage mat og produsere varme. Ved er fortsatt en viktig varmekilde for mange, men i de seinere åra har flis og pellets blitt stadig mer aktuelt. Det er mer energieffektivt å brenne flis og pellets enn å brenne ved. Kvist, greiner og annet skogsavfall blir brukt til produksjonen av flis og pellets.

Skog er en fornybar ressurs med forholdsvis kort omløpstid. Derfor kan skogen bli en viktig energikilde i framtida, slik den har vært fra tidenes morgen.

Bioenergi og klimagasser

Energien i ved kommer fra sola. Gjennom fotosyntesen lagrer treet energi i veden. Når vi brenner veden, frigjøres energien og blir til varme. Forbrenningen frigjør også karbondioksid, CO2. Når nye trær vokser, tar de opp CO2 fra lufta, og det dannes ny ved. Hvis det er balanse mellom avvirkning av skog og tilvekst av ny skog, er CO2-mengden i lufta stabil. Vi sier at bioenergi er klimanøytral.

Bilde av en vedstabel. Foto

Sagt om vedarbeid: Ved varmer mange ganger: Når du hogger, når du kapper og kløyver, når du stabler og bærer – og til sist når du fyrer!

Huskelappen


Bioenergi fra skogen:

  • ved
  • flis
  • pellets

Bioenergi er fornybar energi.

Sist oppdatert 23.11.2017
Skrevet av Vigdis Jonsen og Trine Merethe Paulsen

Læringsressurser

Skogbruk – næring, yrke og utdanning