Hopp til innhold

Fagartikkel

Skogbruksnæringa

Dagens skogbruksnæring leverer tømmer til mange formål. Næringa gjør også en viktig jobb med forvaltning og skjøtsel av naturressurser.

LK20LK06

Moderne skogbruk

Skogbruket har gjennomgått ei enorm teknisk utvikling etter andre verdenskrigen. Vi kan si at det har skjedd ei større i utvikling i disse åra enn på tusen år før. En av de største drivkreftene for utviklinga har vært å redusere det svært tunge manuelle skogsarbeidet.

Kunnskap og teknologisk utvikling har lagt grunnlaget for dagens skogbruksnæring, der kompetanse innenfor fagene biologi, driftsteknikk og økonomi står sentralt for alle utøvere. Skogbruket leverer tømmer til annen virksomhet, og utvalget av produkter øker stadig.

Like viktig som å høste av skogen er det å forvalte den på en måte som gir grunnlag for å høste av den også i framtida. Dette kaller vi skogskjøtsel. Skogen er en viktig del av naturmiljøet der folk kan sanke, jakte og utøve annet friluftsliv. For å gjøre dette mulig steller næringa skogene og legger til rette med veier, gapahuker og leirplasser.

Skogen er en fornybar ressurs. Dette krever at vi steller skogen godt og bruker – men ikke forbruker – den. Vi må ha et bærekraftig skogbruk.

Alt som kan lages av olje, kan lages av tre

Denne påstanden er i høyeste grad aktuell. Den dagen oljen tar slutt, må verden ha på plass andre kilder til energi, råstoff og mange andre produkter. Allerede i dag lages en rekke produkter med utgangspunkt i tre eller deler av treet. Dette gjelder blant annet tilsetningsstoffer i mat, og det gjelder klær, drivstoff og energi.
Se hvordan trestokken utnyttes på Borregaard i Sarpsborg (youtube.com).

Huskelappen


Moderne skogbruk er ei næring basert på naturressurser og avansert teknologi.

Skog er en fornybar ressurs der bærekraftig drift er viktig.
Skogen er viktig for friluftslivet.

Alt som kan lages av olje, kan også lages av tre.

Sist oppdatert 13.03.2018
Skrevet av Hallstein Berre

Læringsressurser

Skogbruk – næring, yrke og utdanning