Hopp til innhold

Naturbruk (NA-NAB vg1)

Fiske og fangst

Fiske og fangst har lang historie. I steinalderen lagde man enkle redskaper og båter for å kunne livnære seg av ressursene i havet. Dagens fiskerinæring er ei næring med avansert teknologi, høy kompetanse og et internasjonalt marked.

Arbeidsoppgaver i fiskerinæringa

Fiskeredskaper og fartøy er tilpasset fiske etter ulike arter og i ulike farvann. Mens mindre fartøy fangster langs kysten, har større havgående fartøy store deler av verden som fiskeplass. Fiske og fangst er regulert for å ta vare på fiskebestandene.

Læringsressurser

Arbeidsoppgaver i fiskerinæringa

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter