Hopp til innhold

Naturbruk (NA-NAB vg1)

Fiske og fangst

Fiske og fangst har lang historie. I steinalderen lagde man enkle redskaper og båter for å kunne livnære seg av ressursene i havet. Dagens fiskerinæring er ei næring med avansert teknologi, høy kompetanse og et internasjonalt marked.

Fiskeri – næring, yrket og produkter

Fiskeren har et yrke med store variasjoner, og må ha både biologisk, teknologisk og økonomisk kompetanse. Opplæringa foregår på skole og i bedrift. Fiskerinæringa er ei stor eksportnæring i Norge og skaper viktige arbeidsplasser langs kysten.

Læringsressurser

Fiskeri – næring, yrket og produkter

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter