Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Behov og ønsker

Visse grunnleggende behov må dekkes for at vi skal leve og trives som mennesker. En del av behovene, for eksempel mat, drikke og klær, dekker vi ved å kjøpe varer og tjenester.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Tre glade venner på restaurant. Foto.

Hva mener vi med behov?

For at vi skal leve og trives som mennesker, må visse grunnleggende behov være dekket. Vi må ha mat, drikke og varme klær. Når vi kjenner oss sultne og tørste, har tankene lett for å kretse omkring mat og drikke. Etter et solid måltid mat med godt drikke til forsvinner følelsen av sult og tørst.

Å slokke sult og tørst er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å leve og blomstre som menneske. Vi har også behov for trygghet, behov for kontakt med andre, og behov for å bli anerkjent og kunne utvikle oss som menneske.

Hva betyr mest for deg?

Hvis vi spør venner og kjente hva som betyr mest for dem, får vi ulike svar. Noen legger vekt på penger og materielle goder. Andre legger mer vekt på nærhet og vennskap.

Det kan være spennende å tenke over hva som betyr mest for deg selv og vennene dine. Hva har vi felles? Hva skiller oss?
Nå kan du svare på spørsmålene om hva som betyr mest for deg.

Kundens ønsker og behov

Forskjellige behov er av varierende viktighet for kunden. Alle har behov for mat og drikke, men folks matvaner varierer sterkt. Mens noen først og fremst ser etter laveste pris, ser andre etter beste kvalitet. Mens noen ser etter kjente merkeklær, ser andre etter behagelige klær.

Kundens ønsker og behov er påvirket av kultur, vaner hos familie og venner, smak og behag, reklame og markedsføring.

Er behov det samme som ønsker?

Behov og ønsker er ikke helt det samme. Kunder kan ønske seg ting i tillegg til det som dekker grunnleggende behov, spesielt i rike forbrukersamfunn – som Norge. Her er levestandarden så høy at folk flest har det meste av det de har behov for.

Når de grunnleggende behovene er dekket, ser vi oss om etter mer raffinerte forbedringer. Stadig kommer det moter og tekniske nyvinninger som er lettere, penere og har nye funksjoner. Det gir status å alltid være først med det siste. Det kalles luksus når vi kjøper varer som vi strengt tatt ikke trenger. Å kjøpe en ny mobiltelefon eller PC, selv om den gamle er fullt brukbar, kan øke anseelsen hos venner og kjente.

Både selger og kjøper kan ha nytte av å tenke over hvilke kjøp som skyldes grunnleggende behov, og hva som må regnes som luksus.

Sist oppdatert 24.11.2017
Tekst: Kjell Rosland (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Behovsanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?