Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Valg av ferie

Ferie og fritid gir oss frihet til å komme bort fra våre daglige gjøremål. De fleste forbinder ferie med lystbetonte aktiviteter og avkobling sammen med familie og gode venner. I denne oppgaven skal du drøfte hva som avgjør valg av ferieform.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Fluefisking. Foto.

Oppgave 1

Gå sammen 2–4 elever.

Hver enkelt elev forteller kort om en spesielt vellykket ferie. Etter hver fortelling drøfter gruppa hvilke motivasjonsfaktorer som var med på å bestemme at den aktuelle ferieformen ble valgt.

Overfylt badestrand. Las Palmas.

Oppgave 2

Tenk dere at to venner skal ha en ukes ferie. Den ene vil helst på fisketur, den andre vil på sydentur.

  • Drøft hvilke motiver som kan være drivkraft ved valg av fisketur og sydentur.
  • Prøv å skille mellom indre og ytre motivasjonsfaktorer.
Sist oppdatert 07.12.2017
Tekst: Kjell Rosland (CC BY-SA)

Læringsressurser

Behovsanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?