Hopp til innhold

Bygg- og anleggsteknikk

Yrkesutøvelse

For at vi skal bygge hus, veier, kraftverk og alt annet vi har behov for, trengs det mange forskjellige yrker. Her presenterer vi mange av yrkene. Du får vite hva de forskjellige håndverkerne gjør. Vi viser noe av den grunnleggende kunnskapen som trengs for å arbeide i byggebransjen.

Anleggsarbeideren

Anleggsarbeideren jobber med fjell og løsmasser. Det brukes kraftige maskiner og utstyr. Sikkerhet i alt arbeid er derfor meget viktig. Det handler også om hensyn til miljø, om tekniske løsninger og økonomi. Anleggsarbeideren bygger blant annet veier, jernbane og tunneler.

Bearbeiding og flytting av løsmasser

All bygging starter med å gjøre byggetomta om til en byggegrunn. Tomta består enten av fjell eller løsmasser. Løsmasser er sand, stein og jord av alle størrelser og typer. Vi bruker løsmasser av egnet kvalitet til å lage en byggegrunn.

Læringsressurser

Bearbeiding og flytting av løsmasser