Hopp til innhold

Bygg- og anleggsteknikk

Yrkesutøvelse

For at vi skal bygge hus, veier, kraftverk og alt annet vi har behov for, trengs det mange forskjellige yrker. Her presenterer vi mange av yrkene. Du får vite hva de forskjellige håndverkerne gjør. Vi viser noe av den grunnleggende kunnskapen som trengs for å arbeide i byggebransjen.

Anleggsarbeideren

Anleggsarbeideren jobber med fjell og løsmasser. Det brukes kraftige maskiner og utstyr. Sikkerhet i alt arbeid er derfor meget viktig. Det handler også om hensyn til miljø, om tekniske løsninger og økonomi. Anleggsarbeideren bygger blant annet veier, jernbane og tunneler.

Veier og plasser

Veier og plasser er viktige deler av det systemet vi har for transport og opphold utendørs. I dag handler det om alt fra motorveier til gårdsplasser. De kan være dekt med asfalt, betong, brostein og belegningsstein.