Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Lettklinker

Lettklinker er et blokkprodukt som er mye benyttet i mange konstruksjoner. Blokkene legges i forband under muringen for å få en mer stabil og solid konstruksjon. Blokkene holdes sammen av mørtel i fugene. I tillegg legger vi armering i fugene for å øke styrken til konstruksjonen.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Grunnmur i lecastein med utstyr foran. Foto.
Grunnmur i Leca

Framgangsmåte ved muring av lettklinker er nesten som ved muring av tegl. En forskjell er at ved muring av lettklinker, benytter vi som oftest ikke stussfuger, unntatt når lettklinkervegger ikke skal pusses.

Som standard har blokkene en lengde på 500 mm og høyde på 250 mm. Tykkelsen varierer ut fra den konstruksjonen som skal bygges. Det finnes mange typer produkter av lettklinker. Vi vil i hovedsak benytte oss av tre typer blokkprodukter.

Det er såleblokk, standardblokk og u-blokk.

Oppstilling av såleblokk, standardblokk, u-blokk. Foto.
Såleblokk, standardblokk, u-blokk

Kapping av blokker kan utføres på flere måter. Man må velge den måten som passer best med tanke på nøyaktighet og tilgang på verktøy.

Se hvordan du kan kappe lettklinker (YouTube.com)

For å få en konstruksjon av lettklinker tilstrekkelig sterk så armerer vi i liggefugen med fugearmering. I tillegg armerer vi u-blokken enten med en spesiell u-blokkarmering eller med kamjern. I hvor mange skift vi legger fugearmering, avhenger av konstruksjonen og må beregnes i hvert tilfelle.

U-blokk med armering og fuge mellom lettklinkerblokker med armering. Foto.
U-blokk og lecastein med armering i fuge
Sist oppdatert 10.01.2019
Tekst: Frode Andre Sletholen, John Gunnar Johnsrud og Knut Grønvold (CC BY-SA)

Læringsressurser

Mureren