Hopp til innhold

Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3

Medieproduksjon

Medieproduksjon handler om planlegging, opptak, utforming, lagring og distribusjon av medieuttrykk i ulike formater ved hjelp av produksjonsutstyr og programvare.

Videoproduksjon

Å jobbe med levende bilder er en sammensatt arbeidsprosess. Videoproduksjon handler om alt fra konkretisering av idéen, uttegning og opptak, til redigering og klipping.

Læringsressurser

Videoproduksjon

MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs

MenuBook

Kildemateriale