Hopp til innhold

Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3

Mediene i samfunnet

Ytringsfrihet og mediemangfold er en forutsetning dersom vi i et demokrati skal være i stand til å gjøre oss opp egne meninger. Bare tenk deg hvordan det hadde vært å skulle velge representanter til Stortinget uten noen som helst informasjon om hva kandidatene mente om ulike saker.

Internasjonalt perspektiv på mediemakt

Maktbalansen mellom stat og medier avhenger av styringsformen i et land. Det er også store forskjeller kommersielt – på hvilke land som selger og sprer medier og medieinnhold over landegrenser – og de som ikke eksporterer mediekultur.

Læringsressurser

Internasjonalt perspektiv på mediemakt