Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Formuler en påstand og diskuter skjermbruk

Sett dere inn i sentrale fagbegreper, formuler en påstand og diskuter den.

Plukk ut et par begreper

Velg to-tre begreper som du setter deg ordentlig inn i. Hva betyr de, og finner du noen eksempler du kan bruke for å forklare andre hva begrepet betyr?

Beskriv begrepene du har valgt til noen andre.

Tenk over

Hvilke av begrepene er mest nyttige for dere når dere skal bli bevisst egne vaner i bruk av skjerm?

Formuler en påstand

  • Jobb to og to, i grupper eller i klassen etter avtale med lærer.
  • Velg to-tre begreper og formuler noen påstander.

Diskuter

Velg en påstand og diskuter den. Noter ned argumenter for og i mot og oppsummer diskusjonen individuelt til slutt, etter avtale med lærer.

Sist oppdatert 12.12.2019
Tekst: Albertine Aaberge (CC BY-SA)

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale