Finn lærestoff, oppgåver, filmar m.m.
Nyheit

Tverrfaglege tema

Dei tre tverrfaglege temaa i læreplanverket tek utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringar som krev engasjement og innsats frå einskildmenneske og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.
Tips

Verktøykassa

Har du lyst til å bli god til å presentere, eller vil du lære å studere smartare ved hjelp av riktig studieteknikk? Treng du råd om korleis du les mest mogleg effektivt til eksamen? I verktøykassa til NDLA finn du masse gode tips og råd!
Sjå alle tipsa i verktøykassa her

Frå bloggen

Fagblogg
Kva skjer med fagfornyinga på NDLA?Launch
  • CcDenne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår.
  • ByDu må alltid oppgi kven som har laga innhaldet.
  • NcDu kan ikkje tene pengar på bruk av dette innhaldet.
  • SaDu kan berre dele innhaldet med same lisens som det opphavlege innhaldet.
Scanpix.no
Fagblogg
Nyttige tips til nettundervisningLaunch
  • CcDenne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår.
  • ByDu må alltid oppgi kven som har laga innhaldet.
  • NcDu kan ikkje tene pengar på bruk av dette innhaldet.
  • SaDu kan berre dele innhaldet med same lisens som det opphavlege innhaldet.
Scanpix.no

NDLA film

NDLA film er ei teneste i samarbeid med Norgesfilm. Denne tenesta lar deg sjå ei rekkje spelefilmar, kortfilmar, dokumentarar og seriar. Du kan òg sjå undervisningsfilm og filmklipp. Velkomen inn i filmen si verd!Velkomen inn i filmen si verd!

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Følg oss

NDLA har mange Facebook- og Twitter-kontoar. Finn den som passar for deg, og følg oss!