Hopp til innhald

  1. Home
  2. Historie Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Samfunn og menneske i tidChevronRight
  4. EmigrasjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Emigrasjon

Når folkegrupper emigrerer eller utvandrar, har det som regel bakgrunn i fleire årsaker. Under dette emnet skal vi først og fremst snakke om utvandringa til USA, men vi ser også blant anna på arbeidsvandringar til Nederland.

Ole Hatli fra Rindal utvandret til Amerika i 1904. Bilde fra Amerikabåten. Foto

For mange som har emigrert, uansett kva land dei emigrerte frå, eller kvar reisa deira slutta, var det ei rekkje faktorar som påverka avgjerda om å reise frå heimlandet.

Vi snakkar ofte om det som på engelsk heiter "push- og pull-faktorar". Alså er det noko heime som "dyttar" eller påverkar nokon til å reise. Det kan vere dårlege kår, lite arbeid, fattigdom eller anna. Ein annan ting er det som trekkjer. For dei første som reiste til USA, var moglegheitene til fri eigedomsrett til jord viktig. For dei som reiste seinare, var amerikabreva heim ei viktig årsak til at ein ønskte å reise etter.

Frå Noreg var det også mange, særleg frå Sørlandet, som reiste til Nederland for å få jobb. Denne typen emigrasjon kallar vi gjerne arbeidsvandringar.

Av arbeidsvandringar har vi også innvandringa frå Sverige. Dette er ikkje noko nytt, tvert imot. Frå midten av 1800-talet og i fleire tiår framover vandra store grupper med svenskar til Noreg for å få seg jobb på grunn av dårlege tilhøve i heimlandet.

Læringsressursar

Emigrasjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?