1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Marknadskommunikasjon og lovverkChevronRight
 4. Lovverket i marknadsføringChevronRight
 5. Køyr kamera!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Køyr kamera!

Ingressbilde oppgave (film)

Digital biletserie

No skal du lage ein film i emnet Lover og reglar i marknadsføring. Det treng ikkje vere ein veldig avansert film – bruk eit filmprogram der du kan leggje inn bilete, tekst og musikk. Photo Story eller Movie Maker er to alternativ, eller du kan finne eit anna program som du føretrekkjer. Poenget er at du skal få fram kvifor vi har lover og reglar i marknadsføring, kva reglar som er dei viktigaste for oss i denne samanhengen, og kva som er konsekvensane dersom lovene ikkje blir følgde.

Lag film om Lover og reglar i marknadsføring

Du kan anten lage ein film som generelt tek føre seg temaet lover og reglar i marknadsføring, i så fall bør du

 • seie noko om kvifor vi har lover og reglar
 • nemne kva for nokre lover og reglar som er viktige for oss i marknadsføringssamanheng
 • forklare og gi døme slik at innhaldet i lovene kjem tydeleg fram
 • fortelje kva som skjer dersom lovene ikkje blir følgde

eller du kan ta føre deg ei spesiell sak og

 • vise korleis saka blei framstilt i media
 • forklare kva for ei eller kva for nokre lover som blei brotne
 • fortelje kva konsekvensen av lovbrotet blei

Vis filmen din for klassen og diskuter innhaldet.

Læringsressursar

Lovverket i marknadsføring