1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marknad og målgrupperChevronRight
  4. Segment og målgrupperChevronRight
  5. Blogg i veg!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Blogg i veg!

Piktogram for bloggoppgave.

I denne oppgåva skal du bruke fagbloggen din. I bloggen skal du skrive inn nøkkelord og forklaringar til kvart kapittel og notere tankar og refleksjonar du gjer deg rundt omgrepa du lærer. Ta også med døme frå aviser og kvardag.

Blogg om segment og målgrupper

Blogg som sosialt medium er ein ting i tida, og mange som bloggar, har mengder av lesarar. Det er ikkje sikkert du får så mange lesarar til din fagbloggen din, men klassen og læraren din er sjølvskrivne følgjarar.

Når du no skal blogge om segment og målgrupper, kan du ta utgangspunkt i ein marknad du sjølv er oppteken av. Kanskje vil du blogge om musikk, politikk, klede, bilar eller noko anna. Prøv å skrive om denne marknaden på ein interessant måte – kanskje ved å setje ein problemstilling på spissen. Av og til kan det å provosere litt skape reaksjonar frå lesarane.

Læringsressursar

Segment og målgrupper

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs