1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marknad og målgrupperChevronRight
  4. Ulike marknaderChevronRight
  5. Blogg i veg!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Blogg i veg!

Piktogram for bloggoppgave.

Bloggnotat

I denne oppgåva skal du bruke fagbloggen din. Har du ikkje laga deg ein blogg enno, kan du lese her. Bloggen skal følgje deg gjennom heile faget, og her skriv du inn nøkkelord og forklaringar til kvart kapittel og noterer tankar og refleksjonar du gjer deg rundt omgrepa du lærer. Ta også med døme frå aviser og kvardag.

Kapittelet Ulike marknader

Gå gjennom kapittelet Ulike marknader. Finn fagomgrepa som blir presenterte der, forklar dei i bloggen din og noter døme. Ta også med ulike synspunkt frå diskusjonar de har hatt i klassen, og finn relevante døme frå aviser og i media.

Læringsressursar

Ulike marknader

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs