Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marknad og målgrupperChevronRight
  4. Ulike marknaderChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Ulike marknader

Veit du kva ein marknad er, og kva for typar marknader som finst? I emnet Ulike marknader lærer du om alt frå børs- og bustadsmarknaden til marknaden for frosen søtsmak heime.

Alle marknader har eit namn og består av nokon som tilbyr, og nokon som etterspør. Dei som etterspør, er mellom anna kundar som du og eg. For at du som marknadsførar skal kunne bruke marknadsføringsverktøya effektivt, må du vite noko om både marknaden og kundane i han.

Bruk lysbiletserien til å skaffe deg oversikt over innhaldet i emnet. Han kan også vere nyttig når du skal repetere eller førebu deg til ei prøve.

Læringsressursar

Ulike marknader

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs