1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marknad og målgrupperChevronRight
  4. Marknadsføringa si historieChevronRight
  5. Blogg i veg!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Blogg i veg!

Piktogram for bloggoppgave.

I denne oppgåva skal du bruke fagbloggen din. Har du ikkje laga deg ein blogg enno, kan du gjere det på Blogger. Skriv inn nøkkelord og forklaringar og noter tankar og refleksjonar du gjer deg rundt omgrepa du lærer. Ta også med døme frå aviser og kvardag.

Kapittelet Marknadsføringa si historie

Gå gjennom kapittelet Marknadsføringa si historie. Finn fagomgrepa som blir presenterte der, forklar dei i bloggen din og noter døme. Ta også med synspunkt frå diskusjonar de har hatt i klassen.

Læringsressursar

Marknadsføringa si historie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs