Hopp til innhald

 1. Home
 2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
 3. Marknad og målgrupperChevronRight
 4. MarknadsføringsomgrepetChevronRight
 5. På an igjen!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

På an igjen!

Her er nokre repetisjonsspørsmål du bør kunne svare på etter å ha lese kapittelet Marknadsføringsomgrepet. Prøv så godt du kan å gi døme og knyte lærestoffet til verkelege organisasjonar du kjenner eller har lese om.

Repetisjonsspørsmål

 1. Kva sektorar sorterer vi organisasjonar i?
 2. Kva er felles for organisasjonar?
 3. Kva kan vere årsaken(e) til at tenester kan vere vanskelege å levere?
 4. Kva beskriv Maslows behovspyramide?
 5. Kva er ein marknad?
 6. Kva er marknadsføring?
 7. Kva kjenneteiknar bedriftsmarknaden?
 8. Kva er ein marknadsføringsaktivitet? Gi døme.
 9. Kva er PR? Nemn eit døme på PR som du har lese om i det siste.
 10. Kva er direkte marknadsføring (DM)? Vis til døme du har sett.
 11. Kva rolle speler marknadsføring i dagens samfunn?

Læringsressursar

Marknadsføringsomgrepet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale