Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marknad og målgrupperChevronRight
  4. MarknadsføringsomgrepetChevronRight
  5. Sett på spissenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Sett på spissen

Logo for diskusjonsoppgave

I denne oppgåva skal du og medelevane dine diskutere sentrale omgrep og problemstillingar i marknadsføringsfaget. De kan diskutere i klassen, eller de kan lage ein diskusjonsblogg. Syt for at du har minst fem innlegg i kvar diskusjon.

Marknadsføring – sløsing med ressursar?

  1. Diskuter denne utsegna: «Marknadsføring fører berre til høgare prisar på varer.»
  2. Mange meiner at marknadsføring får oss til å kjøpe ting vi ikkje treng. Er du einig?
  3. Marknadsføring fører til høgare forbruk, som igjen representerer eit miljøproblem i heile verda. Vi produserer meir søppel enn nokon gong! Korleis meiner du vi kan komme ut or denne situasjonen?

Læringsressursar

Marknadsføringsomgrepet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale